Robert

    Robert, to imię pochodzenia germańskiego, a oznacza - sławny lub znakomity. Osoba o tym imieniu, jest człowiekiem energicznym, dobrym organizatorem i znawcą psychiki ludzkiej. Swoje znawstwo wywodzi z wiedzy oraz praktyki, umie obserwować ludzi i świat. Ma uzdolnienia kierownicze, bywa często trafnym rozjemcą, służy chętnie ludziom. Z wyglądu jest osobą, która przyciąga innych, zachęca do kontaktów, zniewala do przyjaźni. Jest oddany żonie, dzieciom, kocha tradycje, szanuje rodziców, lubi przebywać w domu. Nie odbywa podróży. Jest patriotą. Lubi, gdy ktoś go chwali, - jest to dalszą zachętą do służenia sprawom publicznym.

Zobacz także:

  • Leon
  • Fidelis
  • Brunon