Remigiusz

    To imię pochodzi z łaciny i znaczy - człowiek robiący wiosła. Remigiusz jest mężczyzną dobrej budowy fizycznej, ale słabego charakteru. Podoba się kobietą, ale w miłości do nich bywa niestały. Niezbyt szybko zakłada rodzinę, o dzieci troszczy się poprawnie. W życiu jest blagierem, bywa najczęściej niesłowny, wiele obiecuje innym. Nigdy nie dotrzymuje słowa. Lubi natomiast chwalić się swymi kontaktami, zabiega o układy towarzyskie, chce bywać w eksponowanym środowisku. Na początku udaje mu się to, ale po rozszyfrowaniu jego charakteru, ludzie lekceważą go. On nie przeżywa tego, tylko zabiega o inne kontakty. Jest człowiekiem dziwnym.