Paweł

    Imię pochodzenia łacińskiego, a wyraz ten znaczył niegdyś - mały. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem ambitnym, dobrym, pracowitym. Potrafi szanować to, co zarobi, swój majątek wielce sobie ceni, założoną rodzinę szanuje. Posiada uzdolnienia do przewodniczenia w życiu, inicjowania publicznych przedsięwzięć, kierowania działalnością społeczną. Jego skłonności do analizowania wszystkiego przydają się, bowiem służą precyzyjnemu określaniu przydziału pracy dla poszczególnych osób. Paweł jest zawsze zajęty pracą, nauką, bądź samokształceniem. To dało mu uzdolnienia do rozszyfrowywania ludzkiej natury. Ma silnie rozbudzone zmysły dotyku, posiada również rewelacyjną pamięć geograficzną. Jest wielkim miłośnikiem przyrody, lubi podróże. Nie posiada uzdolnień artystycznych. W rodzinie jest dobrym człowiekiem, w domu zaradnym.

Zobacz także:

  • Seweryna
  • Danuta
  • Dionizy