Pankracy

    To imię jest wzięte z łaciny, ale utworzone zostało ze słowa greckiego pankrates - wszechmogący. Mężczyzna o tym imieniu jest starannym, dobrym obywatelem, ponoszącym pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w jego otoczeniu. Często jest człowiekiem szanowanym, ale bywa, że i niedocenianym. Pankracy umie radzić ludziom, śpieszy z pomocą, udziela wskazówek. Lubi prezentować się wystawnie, ceni doborowe towarzystwo, lubi bywać na przyjęciach, wydaje uczty. Żyje w przyjaźni z sąsiadami. Wszystko przelicza na korzyści płynące z danej sprawy. Ceni podróże, lubi przyrodę, do książek nie zagląda, lubi muzykę nowoczesną, szanuje tradycję. Niezbyt chętnie zakłada rodzinę.