Olimpia

    Imię pochodzenia greckiego, wzięło się od nazwy góry Olimp, gdzie mieszka Bóg zeus. Kobieta tak nazwana posiada duże uzdolnienia artystyczne a przy systematycznym rozwijaniu talentu może zajść wysoko. Jest bardzo wrażliwa na rytm i kolory. Jest zawsze zajęta, bowiem sama wyznacza sobie pracę. Jej ambicje twórcze nieco pozostawiają w cieniu domu, rodziny, dzieci i męża. Ma z tego powodu nieraz kłopoty, które zwykło kończą pozytywnie. Lubi dobrze i modnie się ubierać, przygotowuje wystawne i kosztowne uczty. Ceni wszelkie wygody życiowe. Jest lubiana. Otacza się przyjaciółmi.