Mariusz

    Imię ma swój rodowód w języku łacińskim, i pochodzi od rodu Mariuszów. Osoba tak nazwana, jest osobą wykształconą, umiejąca służyć radą innym. Chętnie i często bierze na siebie wielkie odpowiedzialności, służy sprawom publicznym. Jest wielkim filantropem, człowiekiem dobrodusznym. Z konieczności odbywa dalekie podróże, które przynoszą mu sławę i majątek. Jest pracowity, zaradny, lubiący spokój. Rodzinie poświęca sporo uwagi, dlatego jest dobrym mężem, szanowanym ojcem, przykładnym wychowawcą. Może być dyplomatą, albo rzeźbiarzem. Nie posiada uzdolnień literackich.

Zobacz także:

  • Faust
  • Gaweł
  • Tadeusz