Lucjan

    Imię wywodzi się z łaciny i znaczy - przynależny do Luciusa. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem statecznym, dokładnym, solidnym i sprawiedliwym. Potrafi wszystko prawidłowo przeanalizować, a wyniki analizy realizować z żelazną konsekwencją. Z przekonań jest konserwatystą, nie lubi szybkich i ciągłych zmian. Swoich ideałów broni na śmierć i życie. Do niektórych osób o niesprecyzowanym charakterze podchodzi krytycznie, przyglądając się ich postępowaniu. Szanuje trakcję, uznaje patriotyzm, wychowuje dzieci na zasadach przysposobienia do życia poprzez pracę. Jest wzorowym mężem, dobrym ojcem, świętym gospodarzem. Jest ciągle zajęty, bowiem troszczy, się o dobrobyt rodziny.