Leon

    Imię Leon jest pochodzenia greckiego i znaczy - lew. Osoba tak nazwana, jest odważna, szybko podejmuje decyzje, nie cofa się przed niepowodzeniami. Posiada wybitnie rozwinięty zmysł intuicji. Jest inteligentny, kulturalny, sprawiedliwy. Powinien dążyć do wszechstron-nego wykształcenia, by osiągnąć wysoki szczebel w hierarchii społecznej. Jeżeli nie kształci się, to staje się kiepskim rzemieślnikiem. Wtedy bywa małostkowy, zadziorny, zazdrosny, nie dba o siebie, nie troszczy się o żonę, dzieci, zaniedbuje rodzinę. A wszystko to płynie z ogra-niczonego sposobu myślenia. Leon posiada tendencje do zawężania swojego horyzontu myślowego. Jest układny w towarzystwie, koleżeński na co dzień. Działa społecznie, by nie wyjść z wprawy, zanadto nie wyizolować się w społeczeństwie.

Zobacz także:

  • Lucjan
  • Sabina
  • Lech