Kazimierz

    To imię jest słowiańskie, a w dowolnym tłumaczeniu oznacza - nakazać pokój. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem uczuciowym szlachetnym, często w melancholię popadającym. Jego sceptyczne podchodzenie do życia sprawia, iż bywa nieszczery, nieufny i „na wszystko dmuchający”. Taka ostrożność daje mu pewność, że zawsze może osiągać sukcesy i mleć powodzenie. Jest uzdolnionym przywódcą, dobrym kierownikiem, posiada wybitne zdolności organizacyjne, które jednak w czasie depresji zanikają. Wtedy popada w nałóg, albowiem posiada wrodzone skłonności do hazardu i alkoholu. Poza tymi ułomnościami jest człowiekiem wartościowym, wzorowym mężem, dobrym ojcem, kochającym ciepło rodzinne.