Kamila

    Imię to pochodzi od nazwy rzymskiego rodu Camilli.
    Kamila to kobieta o bardzo ciekawej i pociągającej osobowości, jest wszechstronnie uzdolniona, choć czasem się do tego nie przyznaje; nie zawsze potrafi właściwie wykorzystać swój potencjał; bywa kapryśna, zazdrosna, chłodna i zdystansowana; bardzo bierze do siebie wszelką krytykę, głęboko przeżywa stresy, rozterki i kłótnie; łatwo daje się wmieszać w konflikty i afery miłosne; lubi dobrą zabawę, miłe towarzystwo i życie w luksusie.