Julian

    To imię jest pochodzenia łacińskiego, a znaczy - z rodu Juliana. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, zwykle wykształcona, dająca przykład swoją pracowitością, lubiąca ład w życiu i porządek. Jest szlachetną, towarzyską jednostką, potrafi z ludźmi współżyć i kierować nimi, albowiem posiada rozwinięty dobrze zmysł organizatorski. Julian lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, jest nieszczęśliwy, gdy nie ma ich w swym sąsiedztwie. Lubi rozgłos, pochlebia mu dobre słowo o jego życiu, cieszy się gdy ktoś dobrze mówi o jego rodzinie, żonie, dzieciach. Chętnie bywa w towarzystwie mieszanym, lubi składać wizyty, dużo podróżuje, sam wydaje uczty. Ponieważ nie jest skąpy, nieraz popada w zależności i trudności finansowe. Oszczędza na zbytkach artystycznych, których w ogóle nie uznaje, przez to nie chodzi do kina czy na koncerty.