Józefa

    Pochodzenie tego imienia jest interesujące: z hebrajskiego „jo” jest skrótem „jeh” o czyli „bóg”, i z „jasaf”, co znaczy „przydać”, w literackim tłumaczeniu Józef znaczy, - „niech przyda pan". Imię żeńskie jest formą przyjętą od imienia Józef. Kobieta z imieniem Józefa jest bardzo aktywna społecznie, kieruje się altruizmem, a dla realizacji swych charytatywnych celów utrzymuje kontakty z wieloma wybitnymi osobistościami. Jej praca budzi powszechne uznanie, dlatego też buduje wciąż swój autorytet w społeczeństwie i kształtuje swoją pozytywną osobowość. Jest bardzo wnikliwa, posiada stałe przekonania, dokonuje trafnych ocen, otacza się mądrymi i inteligentnymi ludźmi. Jako kobieta jest subtelna, nie bardzo religijna, do miłości i rodziny nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi. Ceni sobie pracę i naukę.