Joanna

    Imię powstało od imienia Jan. Osoba o tym imieniu jest dużą indywidualnością, lubi i umie kierować innymi ludźmi. Jest energiczna, dobry organizator, realizuje, swoje piękną idee, chodzi zawsze i wszędzie własnymi, odkrywanymi przez siebie ścieżkami. Z natury wrażliwa na ludzką niedolę, ale niepoświęcająca własnego czasu ani sił bezinteresownie. Współczuje drugim, bo tak wypada. W miłości chłodna w rodzinie obojętna na wszystko. Jeżeli urodzi dzieci, kocha je barko, szanuje męża i dba o dom. Podsumowując posiada dziwny i trudny charakter.