Ignacy

    Przyjęto, że słowo ignis, czyli ogień z języka łacińskiego, jest źródłosłowem imienia Ignacy. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem sprawiedliwym, ambitnym, posiada stały charakter, ma wyczulony honor, jest uczuciowy, sprawiedliwy, poważny. W sposobie bycia tkwi w nim coś z ognia, bowiem nieraz jest raptowny w swych poczynaniach, innym razem znowu powolny, melancholijny. Z gruntu jest człowiekiem o stałych zasadach, dyplomatycznym sposobie bycia, dbającym o dobro swojego imienia. Nie rzuca słów na wiatr, postanowienia realizuje z żelazną konsekwencją. Osiąga wybitne sukcesy w nauce i w zawodzie. Służy przykładem innym ludziom, którym także udziela pomocy. Nie jest zazdrosny, złośliwy, nerwowy. Bywa uosobieniem staropolskiej gościnności. Chętnie uczestniczy w biesiadach, podejmuje gości. W rodzinie jest prawdziwym przywódcą rodu.