Hugon

    To imię jest rodowodu germańskiego i znaczy - rozum, talent. Osoba o tym imieniu jest osobą szlachetną, uczuciową, żyje przykładnie. Szanuje swój naród, kocha żonę, lubi dzieci, które wychowuje na dobrych patriotów i przykładnych ludzi. Zwykle jego dzieci zdobywają większe jeszcze niż ojciec zaszczyty, stanowiska, honory. Mają wszelkie przesłanki, by zostać przywódcami. Hugon jest w swych przekonaniach konserwatystą, broni starych zasad, ceni to, co dawne, tradycyjne. Kocha się w obrzędowości, chroni przed zaginięciem stare formy twórczości. Posiada pewna uzdolnienia wokalne, ma dobry głos, jest elokwentny, kulturalny, inteligentny. Postępuje niezwykle szlachetnie. W swym środowisku Jest szanowany i lubiany. Czasem miewa zmartwienia i kłopoty, ale wychodzi z nich zwycięzko. Ma stały, nieugięty charakter. Ceni siebie i swoje przekonania.

Zobacz także:

  • Herakles
  • Iwona
  • Celestyn