Honorata

    Imię pochodzenia łacińskiego, od honorat, co znaczy czczony, szanowany. Osoba z tym imieniem-wymaga szacunku, ceni cnoty, szanuje dobre obyczaje. Jest bardzo stała w przekonaniach, pewna swego ideału, lubi prowadzić dysputy na temat ludzkich słabostek.. Skłonna radzić jak mają postępować, ale sama rad nigdy nie przyjmuje. Lubi wolność myśli, słowa i czynu, dlatego też w obronie tych przywilejów ludzi często występuje. Jest dobrą mówczynią ma skrupulatny sposób myślenia, dokładny charakter, a swoje cele realizuje niemal z naukową dokładnością. Ceni sielankę rodzinną, kocha dzieci męża. Nie uznaje rozwodów.