Hilary

    To imię wywodzi się od słowa łacińskiego hilarus, czyli wesoły, pogodny. Osoba o tym imieniu bywa na przemian wesoła, smutna, pogodna, zasmucona. Z przekonań jest konserwatystą, lojalny wobec władzy i własnych postanowień, oddany rodzinie. Kocha żonę, lubi dzieci i szanuje rodziców. Nie zaniedbuje przyjaciół. Lubi doradzać innym osobom i pomaga im w załatwianiu własnych spraw. Ma otwarty umysł troszczy się o dobre imię rodziny, jest wzorowym patriotą. Bywa dobrym mówcą, dlatego często wykorzystuje swoje uzdolnienie krasomówcze, by popularyzować stary, konserwatywny sposób patrzenia na świat. Ma skłonności, by z naukową dokładnością wypełniać zadanie nałożone na niego.