Grażyna

    Imię pochodzenia litewskiego. Jest to imię litewskie, wywodzi się od przymiotnika grażus, co oznacza „piękna”. Kobieta o tym imieniu jest osobą dobrą, wrażliwą na otoczenie, ambitną, pewną siebie. Jest pracowita i dociekliwa. Ma twórczy umysł, skłonny do prowadzenia badań naukowych. Jeśli nie idzie na nauki ścisłe to oddaje się twórczości, - uwielbię muzykę. Niezbyt łatwo podejmuje ważkie w życiu decyzje, jednak jeśli takowe podejmie jest im wierna bez reszty. W postępowaniu pewna siebie i liczy tylko na własne siły. Kocha dom.