Franciszka

    Imię pochodzące od germańskiego franc, czyli „wolno urodzony”. Osoba szlachetna, wrażliwo na ludzkie krzywdy, energiczna w działaniu. Zdolna do poświęcani się dla innych. Swoje życie nieraz ciężkie uprzyjemnia sobie żartobliwym traktowaniem dolegliwości, ceni humor. Sporo czasu przeznacza na sprawy społeczne, dlatego bywa, że zaniedbuje dom, rodzinę, które bardzo sobie ceni. Swoją pracowitością rekompensuje rodzinie tymczasowe, mniejsze zainteresowanie. Jest dobrą matką.