Eleonora

    Imię to pochodzi z języka hebrajskiego. Osoba o tym imieniu jest pilna, posiada wrodzone zdolności kierownicze, stały charakter, silną wolę a także duże poczucie sprawiedliwości. Z uwagi na swoją silną osobowość ceni sobie wolność myśli, sumienia i działania. Obdarzona jest skłonnościami do sięgania po tajemnice życia, śmierci i wiaty. Czyta dużo książek. Może zaniedbywać rodzinne powinności. Lubi być na pierwszym planie, nie znosi sprzeciwu.