Czesław

    Imię słowiańskie. Osoba o tym imieniu jest mężna, taktowna sprawiedliwa. Bacznie obserwująca ludzi i wydająca o nich sprawiedliwe osądy. Potrafi szybko podejmować decyzję, co powodować może kłopoty towarzyskie. Jest przy tym trochę uparty, chce innym narzucić swoje zdanie. Chciałby kierować ludźmi, ale jest w tym względzie antytalentem. Lubi spokój, zgodę, ale tylko taką, która płynie z jego przekonań o słuszności postępowania. Popada nieraz w konflikty, jest, bowiem nietolerancyjny. Chciałby wolności działania i myśli, ale tylko w stosunku do siebie, - innym, a zwłaszcza podwładnym absolutnie tego przywileju nie nadaje. Po chwilowych sukcesach samokształceniowych i osiągnięciu pewnego poziomu wiedzy, przestaje pracować nad sobą i staje się półinteligentem. Zarozumiałość trzyma go w pew-ności, że to, co robi jest dobre. Grzeszy pychą i zarozumialstwem.