Celina

    Imię pochodzenia łacińskiego, oznacza caelum czyli niebo”. Osoba o tym imieniu ma stały charakter, lubi dźwigać odpowiedzialność, bardzo ceni sobie, gdy jej porady są cenne dla innych. Ma silny glos, dlatego realizuje swoje zamiłowanie do kierownictwa. Jest wrażliwa na kolory, rytm i poczucie piękna - często swoje uzdolnienia artystyczne, a zwłaszcza aktorskie realizuje z dużym powodzeniem.