Bronisław

    To słowiańskie imię znaczy bronić sławy. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem rozważnym, prostym, szczerym, usłużnym. Jest stały w swych przekonaniach. W latach młodzieńczych rodzice mogą mieć z nim trochę kłopotów wychowawczych, ale za to w wieku dojrzałym jest mężczyzną dobrym, pracowitym, o swą rodzinę dbającym. W zasadzie nie dba o wysokie zaszczyty, chce dobrze zarobić, dom właściwie urządzić i swoje dzieci wyprawić w świat. Jest społecznikiem, dlatego wiele czasu poświęca na działanie w środowisku. Służy radą i pomocą innym ludziom, a zwłaszcza starszym. Nie znosi kłamstwa, obłudy, plotek, pozerstwa. Największe sukcesy może odnieść w zawodzie rzemieślniczym. Poczyni również próby bicia rekordów, ale bez większych rezultatów. Pozostanie na zawsze, jako dobry, sprawiedliwi człowiek.

Zobacz także:

  • Domarad
  • Marlena
  • Ignacja