Bogumiła

    Jest to imię na wskroś słowiańskie, a znaczy, że osoba o tym imieniu „ jest bogu miła". Kobieta z tym imieniem jest szczęśliwa gdy ma odpowiedzialną pracę. Nie lubi dzielić się Z mężczyznami swoją funkcją kierowniczą w pracy bowiem jest szczęśliwa, gdy do sukcesu dochodzi własną pracą i sposobem. W zasadzie jest tolerancyjna, lojalna wobec przyjaciół i życzliwa wobec znajomych. Jest także skryta, pewna siebie, niezależna, wymagająca wobec swoich współpracowników. Często ma wiele trudności z powodu swojej kłótliwej natury. Jednak ze wszystkich opresji wychodzi bez szwanku.