Bernadeta

    Imię pochodzenia francuskiego. Noszą je kobiety szlachetne. Filantropki, niezwykle religijne, wrażliwe na troski bliźnich. Mają skłonności do ascetyzmu. Wysoko cenią sobie dobre własne imię, mają wyostrzone poczucie odpowiedzialności. Wrażliwe na sztukę, ujawniają w późnym wieku swój talent artystyczny. Niezbyt chętnie wychodzące za mąż, ceniące wolność osobistą.

Zobacz także:

  • Anzelm
  • Paulina
  • Edgar