Beata

    Imię to pochodzi z języka łacińskiego od przymiotnika beatus, oznacza „szczęśliwy, bogaty, błogosławiony”. Kobieta z imieniem beata jest poważna, troskliwa i szlachetna. Ma wielki temperament, poświęca dużo energii na spełnianie swoich życiowych planów i pasji. Niezwykle ceni spokój, bowiem w życiu kieruje się głównie uczuciami. Jest posłuszna rodzicom, życzliwa i kochająca życie. Uwielbia przyrodę i dalekie podr6źe, toteż dość często przebywa poza domem. Mimo to jest dobrą matką i troskliwą opiekunką swoich dzieci. Woli słuchać przełożonych niż rozkazywać i kierować innymi ludźmi.