Bazyli

    To imię jest pochodzenia greckiego, - znaczy król, wódz. Jest pracowity, ambitny i posiada uzdolnienia kierownicze. Potrafi zgromadzić wokół siebie ludzi i zachęcić ich do twórczego współdziałania. Zachęcony sukcesami, podejmuje nowe zadania i obowiązki. Chętnie poświęca czas na sprawy altruistyczne, służąc pomocą innym. Ma wrodzone skłonności do tematyki życia i śmierci, dlatego chętnie i dość często zajmuje się religią. Pociąga go bardzo tajemniczość wiary, fascynuje przyszłość świata, dlatego sięga po książki zawierające proroctwa. Nie popada jednak w krańcowość, albowiem szybko wraca do rzeczywistości i spraw dnia. Jest dobrym mężem, wzorowym ojcem i świetnym gospodarzem. Dba o edukację dzieci. Szanuje sąsiadów, ceni znajomych, lubi przyjaciół.