Antoni

    Z rodu rzymskich plebejuszy pochodzi to imię, a oznacza człowieka z rodu Antoniuszów się wywodzącego. Każdy Antoni jest doskonałym znawcą duszy i charakterów ludzkich. Zdolny jest posunąć do przodu rozwój nauki ścisłej, odegrać w jej popularyzacji doniosłą, historyczną rolę. Bywa też wszechstronnie wykształcony, a dzięki temu, że ma zmysł krytyczny odnosi poważne sukcesy. Sprzyja temu jego stały charakter, pewność siebie, lojalność wobec postanowień, przy swej upartości i bezkompromisowości nie powinien spełniać funkcji kierowniczych. W domu jest mało zauważalny, w rodzinie spokojny, jako mąż - przeciętny, ojciec mierny. Dba jednak o warunki dla swojej rodziny. Nie lubi rozgłosu, woli zacisze pracowni.