Aleksandra

    Imię żeńskie utworzone zostało od imienia męskiego już w starożytności a jest pochodzenia greckiego. Oznacza obronę mężczyzn, mężów stanu i rycerzy. Osoba ochrzczona tym imieniem jest sprawiedliwa, obdarzona darem mówienia prawdy, co w życiu sprawia jej wiele kłopotów. Charakter marzycielski, nerwowy i skłonny do przesady. Ponieważ jest typem towarzyskim a zarazem posiadającym zdolności kierownicze ma często konflikty z otoczeniem. Posiada piękne i szczytne idee, których nie realizuje co wynika z braku inicjatywy i chęci do działania.