Albin

    To imię pochodzi z łaciny, a jako przymiotnik albus, określa kolor biały, Osoba o tym imieniu jest zaradna, gospodarna, postępująca według zasady sprawiedliwości społecznej. Za to, co czyni, bierze pełną odpowiedzialność. Swoich' życiowych przekonań broni do upadłego i z tego powoda ma czasem kłopoty towarzyskie, rodzinne. Jest świetnym organizatorem, pewnym siebie, zdecydowanym na wszystko. Nie znosi nakazów, jest zwolennikiem wolnej myśli i swobodnego działania. Posiada rozległą wiedzę, wybitną inteligencję o szerokich horyzontach. Jako mąż jest przeciętny, jako ojciec dobry, przyjaciel do towarzystwa mierny.

Zobacz także:

  • Emanuel
  • Godzimir
  • Bazyli